THÔNG BÁO V/v hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023

              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ

             TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Mỹ Hiệp, ngày 23 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023

 

       Căn cứ công văn số 328/GD ĐT-TCTB, ngày 22/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên y tế học đường năm học 2022-2023.

      Căn cứ quy mô trường lớp, học sinh năm học 2022-2023 của Trường TH số 1 Mỹ Hiệp.

      Nay Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp thông báo hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023,cụ thể như sau:

1. Số lượng hợp đồng: 03 giáo viên

2. Yêu cầu chung:

- Có bằng Đại học sư phạm tiểu học trở lên

- Ưu tiên hợp đồng có hộ khẩu thường trú tại địa phương

3. Vị trí: 3 giáo viên dạy tiểu học

4. Hồ sơ: 2 bộ gồm

- Đơn xin hợp đồng.

- Sơ yếu lý lịch.

- Bản sao văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí hợp đồng.

- Giấy khám sức khỏe.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 10/8/2022

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định

  Điện thoại liên hệ: 0905394801- 0889101033( Thầy Xuyến)

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Xuyến