PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

PHÒNG GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHUØ MYÕ        COÄNG HÒA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  SỐ 1 MỸ HIỆP                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                                                                                             Mỹ Hiệp, ngày 5 tháng 11 năm 2018

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP

GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

 Căn cứ luật  Giáo dục 2005 và luật  Giáo dục sửa đổi năm 2009

 Căn cứ Nghị quyết Đại  hội Đảng các cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 44-NQ-CP ngày 09/6/2014 của  chính phủ về đổi mới  giáo dục và đào tạo

 Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thực hiện chỉ thị  số 16/CT-TTg  ngày 18/6/2018 của Thủ trưởng Chính phủ về đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Căn cứ Thông tư số 17/2018 /TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

 Căn cứ kế hoạch phát triển Giáo dục Đào tạo của địa phương giai đoạn 2019- 2025.

 Trường  xây dựng Phương hướng chiến lược, phát triển trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp, giai đoạn 2019- 2025 như sau:

I- PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Khái quát về nhà trường

Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp được thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-UB ngày 12/9/1990 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở xã Mỹ Hiệp) Diện tích khuôn viên nhà trường: 17 670 m2,  đảm bảo diện tích theo quy định, cảnh quan khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo an toàn.

Trường được UBND tỉnh Tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu bậc Tiểu học và  Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2009-2010.  Năm học 2013-2014 Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

 Năm học 2017- 2018  được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định kiểm định chất lượng 5 năm (từ năm học 2012- 2013 đến năm học 2016- 2017) đạt cấp độ 3. 

      Trong những năm  qua, Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp có những  khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp đạt Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm hoc 2005-2006 ; năm  học 2013-2014 được UBND tỉnh cấp bằng công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 /2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Qua nhiều năm xây dựng, được sự đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp, chính quyền địa phương và sự đóng góp tự nguyện của nhân dân được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp đầu tư của Ngành và sự nổ lực phấn đấu xây dựng về CSVC cũng như công tác dạy và học của tập thể CBGV,NV. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững về chất lượng giáo dục và tạo cảnh quang môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu để trở  thành một trong những ngôi trường có chất lượng giáo dục cao của địa phương.

               1.2. Đánh giá nội lực hiện tại:

               1.2.1. Mặt mạnh:

          - Đa số học sinh đến lớp đúng độ tuổi quy định, ngoan hiền, lễ phép, biết vâng lời cha me, thầy cô giáo, kính trọng người lớn tuổi.

     - Đội ngũ CBQL nhà trường đầy đủ, đạt chuẩn quy định theo điều lệ trường TH

và có nhiều tâm huyết trong việc đổi mới công tác lãnh đạo - quản lí nhà trường.

     - Đội ngũ GV nhiệt tình công tác, trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn 100%.  Chất lượng đội ngũ: có 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tỉ lệ: 4,8%; có 17 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉ lệ: 80,9%. Tập thể CB-GV luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm 100% CBGV,NV đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

  -  Trường có 19 bộ đồ dùng dạy học tối thiểu, đảm bảo 1 bộ/ lớp (lớp 1: 3 bộ/3lớp, lớp 2:  3 bộ/2 lớp; lớp 3: 4 bộ/3 lớp; lớp 4: 3 bộ/3 lớp; lớp 5: 4 bộ/2 lớp), phục vụ tốt cho việc dạy và học, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi phòng học đều có tủ đựng ĐDDH riêng cho từng lớp và thiết bị dạy học dùng chung được bố trí ở phòng thiết bị.

  - Khối phòng hành chính quản trị gồm: Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, phòng Văn thư - Kế toán, phòng Y tế, phòng Hội đồng, phòng lưu trữ hồ sơ, phòng Thường trực.

- Khối phòng phục vụ học tập: phòng dạy Mĩ thuật, phòng dạy Âm nhạc, phòng dạy Ngoại ngữ, phòng Máy vi tính, phòng Thư viện, phòng Thiết bị, phòng truyền thống và hoạt động Đội, 2 phòng nghỉ cho học sinh bán trú;

- Phòng y tế học đường có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo cho việc sơ cứu ban đầu cho học sinh.

- Có các loại máy văn phòng phục vụ công tác quản lí và giảng dạy.

- Số máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy: 26 máy cụ thể:

 + Máy phục vụ cho công tác văn phòng 6 máy.

 + Phòng máy tính phục vụ cho việc học tập của học sinh 20 máy.

  - Hệ thống thông tin ổn định, trường có nối mạng Internet. 100% CB-GV biết ứng dụng CNTT trong lĩnh vực công tác được phân công.

 Công tác dạy và học có nề nếp. Đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu GD toàn diện cho học sinh. Thực hiện tốt chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020, nhà trường đã phát động phong trào thi đua trong từng năm học và có nhiều sáng kiến đổi mới.Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018  có 08 sáng kiến đổi mới sáng tạo trong dạy học  đạt cấp huyện.

1.2.2. Hạn chế:

   - Một vài giáo viên tuy có đạt về bằng cấp nhưng khả năng giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin  chưa đồng đều do tuổi tác và sức khỏe.

   - Cơ sở vật chất tuy hiện tại có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng nhưng  bàn  ghế  của học sinh chưa đúng quy cách còn thiếu bàn ghế 2 chỗ ngồi.

  1.3. Điều kiện bên ngoài:

   Trường đóng chân trên địa bàn vùng nông thôn, đời sống đa số nhân dân là nghề nông, hoàn cảnh khó khăn, không có mạnh thường quân đầu tư đã ảnh hưởng không ít đến việc vận động tự nguyện trong công tác xã hội hóa về vật chất để phát triển nhà trường.

 II. Các vấn đề chiến lược:

     Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lí nhà trường do yêu cầu phải phát triển giáo dục.Trọng tâm của giai đoạn này là bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường. Yêu cầu người quản lí nắm bắt và vận dụng có hiệu quả các kiến thức và tăng cường năng lực đổi mới về tư duy, phương thức và cơ chế quản lí giáo dục. Từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29- NQ-TW.

    Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống - đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trọng tâm của giai đoạn này tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên có năng lực thật sự. Chỉ đạo tốt hơn quá trình tự học, tự bồi dưỡng và chú ý hỗ trợ về chuyên môn , ngoại ngữ, tin học nhằm  phát triển nhân cách cho giáo viên.Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử văn hóa,công sở văn hóa trong nhà trường. Bác Hồ đã căn dặn:

“Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn đức là chính trị. Muốn có học sinh có đức thì giáo viên phải có đức…Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con”.

 Lãnh đạo  quản lí và phát triển  giáo dục toàn diện cho học sinh với quan điểm lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát triển nhân cách học sinh về năng lực và phẩm chất và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.Tổ chức 100% học sinh  học 2 buổi/ ngày và tổ chức bán trú cho học sinh. Trong giai đoạn này cần tập trung thực hiện xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực  giáo dục phẩm chất và năng lực học sinh của nhà trường, quyết tâm đạt chuẩn mức độ 2 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 4 trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển tính đến năm 2025.

    Huy động các nguồn lực phát triển nhà trường vì đây là yếu tố  quyết định thành công của nhà trường. Trọng tâm của giai đoạn này là ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp huy động nhận lực, vật lực, tài lực từ nội tại bên trong thì phải có biện pháp tăng cường việc huy động các nguồn lực từ bên ngoài nhà trường để tạo điều kiện xây dựng CSVC đảm bảo cho nhà trường phát triển ổn định và bền vững.

III/MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP

     1. Mục tiêu chiến lược:

               1.1. Mục tiêu chung:

      Huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường kí cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức - tự học - sáng tạo”, tạo ra  mối quan hệ thân thiện trong nhà trường, chăm sóc giáo dục học sinh rèn luyện tốt năng lực , phẩm chất, lối sống, chấp hành tốt pháp luật - kĩ cương - nề nếp trong nhà trường, ngoài xã hội và trong gia đình.

      Phát triển đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên vững vàng về chuyên môn - nghiệp vụ, sáng tạo trong công việc, tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, phù hợp với năng lực từng đối tượng học sinh, luôn nêu cao ý thức và tinh thần tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển năng lực chuyên môn và nhân cách nhà giáo để không ngừng phát triển đội ngũ đáp ứng được yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

     Xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa nhà trường qua việc thực hiện tốt phong trào thi  đua xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với các nội dung chủ yếu: tạo khung cảnh nhà trường luôn xanh,  sạch, đẹp. Môi trường sư phạm thoáng mát, lành mạnh bên trong và bên ngoài,  xung quanh khu vực trường, tạo sự đoàn kết, gắn bó – tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhà trường, hạn chế học sinh lưu ban- bỏ học, xây dựng phương pháp dạy  học tích cực cho học  sinh, xây dựng cho HS học tập  theo nhóm, theo tổ, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục truyền thống, rèn luyện sức khỏe, giáo dục thẫm mỹ và hình thành kĩ năng sống cho học sinh.

    Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lí nhà trường, ứng dụng tích cực CNTT trong dạy học và quản lí. Xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực cả trong lẫn ngoài nhà trường, chủ yếu là  nguồn lực nội tại và Ban đại diện CMHS.

   Tạo dựng được môi trường học tập - rèn luyện theo hướng giáo dục toàn diện vững chắc và bền vững. Đạt chất lượng cao trong  những trường hàng đầu của huyện, xây dựng được truyền thống  của nhà trường và luôn có được niềm tin của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, được phụ huynh tin yêu và tín nhiệm.

               1.2. Mục tiêu cụ thể:

    Duy trì sĩ số học sinh hàng năm đạt 100%.

    Duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ngày đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

* Chất lượng học tập của học sinh:

 - Duy trì 100% số học sinh Hoàn thành chương trình lớp học. Không có học sinh bỏ học giữa chừng đến 2025 và những năm tiếp theo.

 - Học sinh lớp 5 Hoàn thành CTTH 100% đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 - Học sinh được Hiệu trưởng khen thưởng  cuối năm học :  năm 2019; 46,2% đến năm 2022 đạt  50% và  đến năm 2025 đạt 55%

- Học sinh tham gia thi năng khiếu cấp Huyện  năm 2019 đạt 2,5%;  đến năm 2022 đạt 4% và đến năm 2025 đạt 5%

- Học sinh được đánh giá về năng lực, phẩm chất loại Tốt  năm 2019 đạt 74%; đến năm 2022 đạt 80% và đến năm 2025 đạt 85%. Không có học sinh đánh giá Cần cố gắng.

 - Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt xuất sắc  những năm tiếp theo

- Giữ vững công nhận “Đơn vị văn hóa”, “ trường xanh - sạch - đẹp”, “ trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” liên tục đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Giữ vững danh hiệu hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động  tiên tiến; tập lao động Xuất sắc  từ năm 2019 đến năm 2025.

- Phát triển đội ngũ giáo viên đạt  Giáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 đạt 85,7% đến năm 2022 đạt 90% đến năm 2025 đạt 95%. Giáo viên giỏi cấp tỉnh  4,7% đến năm 2025 đạt 14,2%. Số CBGV,NV đạt CSTĐ cấp cơ sở năm 2019 đạt 11,1%  đến năm 2025 đạt 35% ; CSTĐ cấp tỉnh   năm 2019  đến năm 2025 đạt 7,4%

- Xếp loại CBGV, NV cuối năm xuất sắc 80% trở lên. Số còn lại xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       - Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (theo Thông tư số 20/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018) đạt mức tốt 80%  không có giáo viên xếp loại mức chưa đạt.

 - Duy trì nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và kiểm định chất lượng đạt mức 3. Phấn đấu đến  đến 2025 đạt chuẩn Quốc gia  mức độ 2 và trường được đánh giá kiểm định  đạt cấp độ 4.

     2. Các giải pháp chiến lược:

     2.1 Đổi mới dạy học:

   - Lãnh đạo và  chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Tập cho HS có thói quen học tập theo nhóm, tổ, xây dựng góc học tập ở nhà…Bước đầu tiếp cận với việc đổi mới phương pháp dạy học trong việc đổi mới chương trình  sách giáo khoa  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Huy động nguồn lực, hỗ trợ GV đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt nội dung chương trình GDTH  mới, tổ chức tốt các hoạt động NGLL, xây dựng văn hóa hợp tác trong nhà trường để tạo động lực đẩy mạnh đổi mới.

  -  Đánh giá đội ngũ giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT, chú ý đến việc thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn của từng cá nhân, tổ chuyên môn trong nhà trường.

     2.2 Phát triển đội ngũ:

     - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2025 ; chú ý đến quá trình tự học - tự bồi dưỡng của đội ngũ  giáo viên và  cán bộ quản lý  theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên , chuẩn Hiệu trưởng; chuẩn P.Hiệu trưởng.

     - Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà trường, mỗi thành viên trong đơn vị đều ý thức xây dựng nhà trường nhằm động viên, khuyến khích  khơi dậy năng lực  có trong đội ngũ, xây dựng tinh thần trách nhiệm - tinh thần đoàn kết - sự hợp tác cùng phát triển, xây dựng  nhà trường chất lượng giáo dục ngày càng cao.

-Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo Ngành  để tuyển chọn, tiếp nhận CBGV mới về công tác thay thế cho CBGV nghỉ hưu. Hiện tại nhà trường sẽ có giáo viên nghỉ hưu đúng tuổi trong 2019 là :4 người; đến 2023 :là 02 người và đến 2024 là 0 2  người.

 2.3. Xây dựng cơ sở vật chất:

       - Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo Ngành  và chính quyền địa phương xây dựng, nâng cấp đầy đủ CSVC, trang thiết bị đủ bàn ghế 2 chỗ ngồi đúng quy định để phục vụ cho việc dạy - học, tổ chức thường xuyên các hoạt động NGLL, giáo dục thể chất và hình thành kĩ năng sống cho học sinh.

  2.4. Nguồn lực tài chính:

 - Xây dựng và thực hiện công khai minh bạch Quy chế chi tiêu nội bộ theo nội dung đã xây dựng giai đoạn từ 2019 - 2025.

- Huy động nguồn lực từ bên ngoài nhà trường: các cơ sở kinh doanh, đơn vị sản xuất, Ban đại diện CMHS, phụ huynh HS, hội khuyến học, các mạnh thường quân…để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh khó nhăn của nhà trường tiếp tục đến lớp, không để học sinh bỏ học giữa chừng.

 2.5 Hệ thống thông tin:

       - Duy trì hoạt động có hiệu quả Website của trường, sử dung hiệu quả việc kết nối mạng Internet, phát triển mạng nội bộ, khai thác sử dụng triệt để khi có nhu cầu cho hoạt động chuyên môn, hoạt động dạy - học chủ yếu. Thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lí .

  - Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi từ đội ngũ GV, cha mẹ học sinh, học sinh và cộng đồng xã hội.

 2.6. Mối quan hệ với cộng đồng:

- Xây dựng  mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các đoàn thể địa phương, với CMHS, giũa GVCN với CMHS và các đoàn thể trong nhà trường để phát triển nhà trường và giáo dục học sinh.

     - Tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của  cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân ở địa phương  đối với việc xây dựng CSVC  và giáo dục học sinh. Tổ chức cho CBGV - HS tham gia đầy đủ các hoạt động  xã hội, chăm sóc khu di tích lịch sử  Cầu Cương  khang trang sạch đẹp.

 2.7 Lãnh đạo và  quản lí:

- Bồi dưỡng và nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo và năng lực quản lí của Hiệu trưởng của Phó hiệu trưởng để đổi mới phát triển nhà trường.

      - Hướng dẫn cho người đứng đầu các bộ phận, các đoàn thể, tổ khối trưởng chuyên môn và đội ngũ nhà trường, kí cam kết  nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị,đạo đức lối sống, năng lực công tác .

    3. Đề xuất tổ chức thực hiện:

    3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức:

- Đảm bảo đủ các thành viên trong lãnh đạo trường, hoàn chỉnh chương trình quản lí giáo dục và Trung cấp lí luận chính trị, phát huy được tư duy lãnh đạo, luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn của nhà quản lí .Phấn đấu duy trì và sử dụng tốt CNTT trong quản lí. Khai thác tốt các phần mềm trong quản lí dạy và học.

     - Hình thành đầy đủ lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo nhà trường, gồm lãnh  đạo các đoàn thể, các tổ trưởng ổn định đến năm 2025. Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nhà giáo và năng lực công tác tốt nhằm phát triển giáo dục toàn diện học sinh, ứng dụng CNTT trong dạy - học, kiểm tra đánh giá học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại nhà trường có đủ các bộ phận, đoàn thể về cơ cấu tổ chức theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dưng đội ngũ giáo viên- nhân viên ổn  định lâu dài (2019 - 2025).

     3.2 Chỉ đạo thực hiện:

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CB,GV, NV- CMHS về kế hoạch chiến lược của nhà trường trong đó chú ý đến tính cấp thiết của việc xây dựng công sở văn hóa, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, việc huy động các nguồn lực phát triển, việc  phát triển đội ngũ nhà trường, việc đổi mới phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh. Hiện tại nhà trường hàng năm đều tuyển sinh 100% số trẻ ra lớp, với tổng số học sinh là 392 em, tổng số 12 lớp, Từ năm 2019 đến năm 2022  tăng lên thành 13 lớp.Từ năm 2023-2025 tăng thành 14 lớp.(Căn cứ vào số liệu điều tra từ trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp).

 - Xây dụng các kế hoạch: xây dựng văn hóa nhà trường phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội ở địa phương và đặc điểm riêng của nhà trường , kế hoạch phát triển đội ngũ nhà trường, kế hoach huy động các nguồn lực bên trong và bên ngoài nhà trường, kế  hoạch hoạt động dạy và học trên lớp, hoạt động giáo dục toàn diện học sinh hướng tới  năng lực và phẩm chất, hoạt động NGLL chú ý đến phát triển kĩ năng sống.

 - Cụ thể hóa việc xây dựng kế hoạch  năm học, tháng , tuần cụ thể, khoa học đảm bảo thực hiện kịp thời các Nghị quyết – chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng thời đảm bảo cho việc thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu cụ thể theo từng thời điểm trong kế hoạch chiến lược.

 - Phân công nhiệm vụ từng thành viên cụ thể, rõ ràng  phù hợp năng lực, vị trí công tác, công khai minh bạch hướng đến việc phát huy năng lực, tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà trường. Tạo điều kiện về CSVC, thiết bị, công nghệ hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường.

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm, từng học kì, từng tháng, các chỉ tiêu kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của đội ngũ, của học sinh và của nhà trường qua mỗi năm học, qua các kế hoạch hành động của từng giai đoạn chiến lược.

               3.3 Tiêu chí đánh giá:

 - Đánh giá giờ dạy của GV theo tinh thần đổi mới PP, các tiêu chí đánh gia hoạt động sư phạm của nhà giáo  phải thực hiện đúng theo quy định, chú ý đến việc tư vấn, thúc đẩy để phát triển.

  - Thực hiện kiểm tra đánh giá xếp loại HS tiểu học theo quy định của BGDĐT.        

  - Tổ chức kiểm tra đánh giá các hoạt đông GD, các hoạt động NGLL và giáo dục kĩ năng sống.

  - Thực hiện các tiêu chí đánh giá phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” hàng năm.

 - Đăng ký các đề tài Sáng kiến, cải tiến trong giáo dục, khuyến khích CB-GV-NV nghiên cứu và viết Sáng kiến dự thi đạt cấp huyện, cấp Tỉnh đến 2025 đạt 10 sáng kiến trở lên.

 - Thực hiện đánh giá xếp loại công chức hàng năm đúng theo quy định có chú ý đến sự cống hiến xây dựng nhà trường và thực hiện đổi mới các hoạt động chuyên môn đồng thời đánh giá cả về việc tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ.

 - Thực hiện các  chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

    3.4 Hệ thống thông tin phản hồi:

    - Thu thập những thông tin phản hồi từ phía giáo viên – học sinh. Giáo viên phải lắng nghe ý kiến phản hồi  của  học sinh để tự kiểm tra đối chiếu lại quá trính dạy học của mình kết hợp các hình thức và phương pháp đánh giá: trong giờ lên lớp  và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

    - Thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh, phụ huynh học sinh để đánh giá thực chất các hoạt động của nhà trường qua đánh giá việc dạy - học và hoạt động NGLL, qua phản ánh của học sinh với GVCN,  Đội TNTPHCM qua hộp thư góp ý.

               - Thu thập thông tin phản hồi từ phía CMHS qua các cuộc họp CMHS của trường của lớp đầu năm - giữa năm - cuối năm, qua mối quan hệ giữa GVCN với CMHS lớp, giữa BGH với Ban đại diện CMHS trường, qua thông tin phản hồi từ hệ thống thông tin liên lạc với nhà trường.

               - Thu thập thông tin phản hồi từ phía đội ngũ  nhà trường, qua các phiên họp, qua hội nghị, qua đại diện các bộ phận, các khối chuyên môn, qua phản ánh của Ban thanh tra nhân dân, UBKT công đoàn, BCH chi đoàn, các phiên họp liên tịch của nhà trường, qua tư vấn thúc đẩy trong hoạt động sư phạm của giáo viên, qua kiểm tra đánh giá hoạt động của đội ngũ.

               3.5 Phương pháp đánh giá:

    - Đánh giá hoạt động đổi mới dạy - học của giáo viên, học sinh theo quy chế kiểm tra, đánh giá  xếp loại của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

               - Đánh giá việc xây dựng điều kiện về CSVC, thiết bị, công nghệ theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về CSVC của các trường phổ thông.

    - Đánh giá hoạt động dạy đạo đức học sinh theo chuẩn đánh giá xếp loại của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

               - Đánh giá hoạt động hướng tới  học sinh, hoạt động NGLL, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

    - Hướng dẫn xây dựng đề tài, giúp đỡ CB-GV- NV thực hiện - viết sáng kiến - cải tiến KT trong giáo dục để đánh giá  - xếp loại - nhân  rộng từ hội đồng thẩm định sáng kiến cấp trường (cơ sở) vào cuối mỗi năm học.

               - Đánh giá kết quả tác động của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân  thiện , học sinh tích cực”  trong mỗi năm học và cả giai đoạn 2019 – 2025 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    - Đánh giá xép loại công chức hàng năm theo quy định của Bộ nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    - Đánh giá xếp loại thi đua theo thang điểm thi đua đã quy định đối với đội ngũ trong nhà trường. (chú ý đến những nổ lực vượt bậc của cá nhân, đơn vị; tổ khối, các bộ phận trong nhà trường phù hợp đặc điểm của nhà trường)

    - Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục qua việc sơ kết từng học kì, tổng kết cuối năm học..

     - Thực hiện thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thành báo cáo tự đánh giá và thực hiện theo quy tình. Tìm minh chứng và lưu trữ ngăn nắp, khoa học đúng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

     - Các hình thức đánh giá, nội dung đánh giá  đều theo phương thức tự đánh giá, kết hợp với sự đánh giá của tập thể. Trên cơ sở công khai dân chủ đảm bảo quy chế tập trung dân chủ  chính xác, công bằng và kịp thời điều chỉnh bổ sung, đánh giá phải mang tính xây dựng nhằm điều chỉnh nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đồng thời nâng cao uy tín, giá trị của nhà trường.

    IV. Kết luận và khuyến nghị:

    Tóm lại: Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở lấy từ thực tiển của nhà trường từ nhiều năm qua. Kế hoạch được soạn thảo và triển khai  thống nhất trong Hội đồng trường, trong Hội đồng sư phạm  nhà trường, thời gian thực hiện kế hoạch trong giai đoạn từ 2019 đến 2025.

    Trên cơ sở thực tiễn của nhà trường để thực hiện đầy đủ các mục tiêu, hoàn thành kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019 - 2025 của nhà trường đề nghị mỗi một thành viên trong đơn vị cần ra sức phấn đấu nhiều hơn nữa để góp phần nâng cao giá trị  của đơn vị, tạo sự tin yêu của cộng đồng, thúc đẩy giáo dục địa phương  phát triển cao hơn,  xa hơn, trình độ dân trí phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời khẳng định  được thương hiệu của nhà trường… Đạt kết quả như mong muốn sau một giai đoạn chiến lược 2019 – 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường đánh giá theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Số 1Mỹ Hiệp đăng kí đến năm 2025, kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 4 và công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với trường Tiểu học. 

V/Điều chỉnh kế hoạch

Định kì sau mỗi  năm học, nhà trường tổ chức đánh giá  kết quả thực hiện vào ngày Hội nghị CBVC đầu năm học mới, rà soát lại  và bổ sung cho phù hợp với tình hinh  thực tế của nhà trường và phù hợp với tình hình phát triển Kinh tế - xã hội địa phương.

Khi có quyết định sát nhập trường thì nhà trường sẽ điều chỉnh bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế-xã hội địa phương theo từng giai đoạn phát triển.

                                                        

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                   Nguyễn Đình Xuyến

 

                                       XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ MỸ HIỆP

..…………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…

                                                     Mỹ Hiệp, ngày      tháng     năm 2018

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                       Phù Mỹ, ngày     tháng     năm 2018

     TRƯỞNG PHÒNG