BIÊN BẢN Xét duyệt hồ sơ học sinh diện được Hỗ trợ chi phí học tập và chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật Học kỳ 2, năm học 2021 – 2022

BIÊN BẢN
 Xét duyệt hồ sơ học sinh diện được Hỗ trợ chi phí học tập  

và chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật

Học kỳ 2, năm học 2021 – 2022

 

 Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2022
  Địa điểm: Tại  phòng Hội Đồng nhà trường

 Thành phần gồm có:
     1. Ông : Nguyễn Đình Xuyến(  Hiệu trưởng)                - Chủ tịch hội đồng             
     2. Bà :  Võ Thị Tuyết Giao  (Phó Hiệu trưởng, CTCĐ) - Phó chủ tịch hội đồng

 3. Ông : Nguyễn Đình Thọ      (TPTĐ)                          - Thư ký

4. Bà: Phạm Thị Thúy Phương (Kế toán)                      - Ủy viên
     5. 14 giáo viên chủ nhiệm của 14 lớp                             - Ủy viên

 Nội dung họp xét:

1. Ông: Nguyễn Đình Xuyến (Hiệu trưởng) thông qua công văn số 210/ PGD ĐT-KT ngày 10  tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ về việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non HK2 năm học 2021-2022; Nghị định 81/2021/NĐ - CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Thông tư 42/2013/TTLT- BGD quy định chính sách cho người khuyết tật.

   Thông qua quyết định số 22/QĐ-THMH1 ngày 11/5/2022 của Trường TH số 1 Mỹ Hiệp V/v Thành lập hội đồng xét duyệt hồ sơ học sinh diện được Hỗ trợ chi phí học tập  và chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật HK 2 năm học 2021 – 2022.

  Phân công kiểm tra: Bà Phạm Thị Thúy Phương(Kế toán)có nhiệm vụ kiểm tra danh sách học sinh do các lớp đề nghị, đối chiếu với các quy định trong Nghị định, Thông tư của chính phủ và lập danh sách những học sinh được hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập và chính sách học bỗng cho  học sinh khuyết tật theo đúng quy định để trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ xét duyệt.

2. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

A. Đối tượng được hỗ trợ: Hồ sơ phải đảm bảo 01 trong 4 điều kiện sau:

1. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ (Giấy xác nhận của xã)

2. Học sinh bị khuyết tật(có giấy xác nhận hoặc quyết định khuyết tật từ UBND xã trở lên)

3. Có cha, mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý:

Trường hợp 1: Học sinh có đủ cha và mẹ (theo giấy khai sinh) nhưng trong giấy chứng nhận hộ nghèo chỉ có tên cha hoặc mẹ nghèo là không hợp lệ.

   Trường hợp 2:Nếu giấy khai sinh có đủ cha và mẹ nhưng trong giấy CN hộ nghèo chỉ có cha hoặc mẹ nếu xảy ra các trường hợp sau thì được xem là hợp lệ:

+Nếu cha mẹ ly hôn: Có giấy xác nhận li hôn

+Nếu cha hoặc mẹ mất: Có giấy xác nhận mất của xã hoặc giấy chứng tử

4. Học sinh ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

B. Thời gian hỗ trợ: 5 tháng (Từ tháng 1 đến tháng 5/2022)

B. Đối tượng hưởng chính sách học bổng học sinh khuyết tật :

   Theo Thông tư 42/2013/TTLT- BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/3/2016 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

      Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách học bổng sẽ hưởng 1 tháng bằng 80% mức lương tối thiểu(1.490.000 đ *80% = 1.192.000đ/tháng) (HKI nhận 4 tháng)  và được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện học tập  500.000đ/học kỳ phải đảm bảo các điều kiện sau:

    1. Học sinh khuyết tật có giấy chứng nhận khuyết tật do UBND xã hoặc huyện cấp

     2. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

C. Kết quả xét duyệt chế độ chính sách HK2 năm học 2021-2022 như sau:

- Tổng số HS đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập:  14 hồ sơ, số hồ sơ hợp lệ 14( Trong đó: 8 HS hộ nghèo, 6 HS khuyết tật.

Danh sách cụ thể:

 

TT

HỌ TÊN HS

Lớp

Đối tượng

Ghi chú

1

Hồ Thành Đạt

1C

Hộ nghèo

Mẹ hộ nghèo, cha mất

2

Nguyễn Khánh Vy

2A

Hộ nghèo

Mẹ hộ nghèo, cha mất

3

Ngô Quang Phước

3A

Khuyết tật

 

4

Huỳnh Nguyễn Thiện Nhân

3B

Khuyết tật

 

5

Huỳnh Nhật Trường

3C

Khuyết tật

 

6

Phạm Thị Bích Ngọc

4A

Hộ nghèo

 

7

Trình Quốc Toản

4A

Hộ nghèo

Cha hộ nghèo, mẹ mất

8

Bùi Nguyễn Kim Trâm

4A

Hộ nghèo

 

9

Nguyễn Quốc Toàn

4B

Hộ nghèo

Mẹ hộ nghèo, cha mất

10

Nguyễn Đức Bình

4B

Hộ nghèo

Mẹ hộ nghèo, cha mất

11

Nông Hoàng Gia Bảo

5A

Khuyết tật

 

12

Nguyễn Thị Thanh Yến

5B

Hộ nghèo

Mẹ hộ nghèo, cha mất

13

Lê Thành Trung

5B

Khuyết tật

 

14

Nguyễn Ngọc Huy

5B

Khuyết tật

 

-Tổng số HS đề nghị hưởng chính sách học bổng khuyết tật: không

     Nội dung buổi họp xét duyệt hồ sơ học sinh thuộc diện chính sách kết thúc vào 16 giờ  00 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua, các thành viên nhất trí như biên bản cuộc họp. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại trường và 1 bản gửi kèm theo hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thẩm định.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập hội đồng xét duyệt hồ sơ học sinh diện được Hỗ trợ chi phí học tập  và chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật HK2 - Năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP

 

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ - CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ công văn số 210/ PGDĐT-KT ngày 10  tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ về việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non HK2 năm học 2021-2022;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh diện chính sách được hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập; Chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật HK2 năm học 2021-2022(có danh sách kèm theo);

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng cã nhiÖm vô tiÕn hµnh rµ so¸t xem xét hồ sơ đề nghị của học sinh, lập danh sách học sinh được hưởng chế độ theo đúng quy định. Ngày xét duyệt: 13/5/2022 lúc 14 giờ 00 phút tại Phòng Hội đồng Trường TH số 1 Mỹ Hiệp.

Điều 3: Các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập hội đồng xét duyệt hồ sơ học sinh diện được Hỗ trợ chi phí học tập  và chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật HK2 - Năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP

 

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ - CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ công văn số 210/ PGDĐT-KT ngày 10  tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ về việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non HK2 năm học 2021-2022;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh diện chính sách được hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập; Chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật HK2 năm học 2021-2022(có danh sách kèm theo);

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng cã nhiÖm vô tiÕn hµnh rµ so¸t xem xét hồ sơ đề nghị của học sinh, lập danh sách học sinh được hưởng chế độ theo đúng quy định. Ngày xét duyệt: 13/5/2022 lúc 14 giờ 00 phút tại Phòng Hội đồng Trường TH số 1 Mỹ Hiệp.

Điều 3: Các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.