18/04/22  Tin tức - Sự kiện  41
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP GIAI ĐOẠN 2019 – 2025
 18/04/22  Tin tức - Sự kiện  47
QUYẾT ĐỊNH  Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước quý 1/2022 của Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp
 17/03/22  Tin của trường  58
Nhạc hiệu)Nữ: Mời quý vị, các bạn và các em nghe chương trình Phát thanh Măng non của Liên đội Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp phát trên sóng Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Phù Mỹ hôm nay. Phần tin có những nội dung đáng chú ý sau đây:-  Tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021 vui tươi, ...