03/06/21  Thông báo  249
Thông báo  tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021
 27/05/21  Hoạt động - Sự kiện  433
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020
 14/05/21  Hoạt động - Sự kiện  757
Kết luận kiểm tra Trường TH Số 1 Mỹ Chánh
 14/05/21  Hoạt động - Sự kiện  691
Kết luận kiểm tra Trường mẫu giáo Mỹ Thắng
 16/03/21  Tin tức - Sự kiện  834
Thông báo kết luận Kiểm tra Trường TH Mỹ Phong
 04/02/21  Thông báo  3370
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ  Kết luận kiểm tra và Thông báo kiểm tra các CSGDMN tư thục trên địa bàn huyện Phù Mỹ